Παράλληλα με το Συνέδριο και εντός του χώρου διεξαγωγής, θα λειτουργήσει και Έκθεση στην οποία οι Χορηγοί του Συνεδρίου θα εκθέσουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα παρακάτω :


Χορηγία 10.000€

 • Λάβαρο στον εξωτερικό χώρο του Συνεδριακού Χώρου.
 • 1η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης περιπτέρου. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό.
 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μεγάλα γράμματα.
 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων.
 • 4 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο
 • Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου.
Χορηγία 5.000€

 • 2η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης περιπτέρου. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό.
 • Καταχώριση της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο  μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων.
 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μεσαία γράμματα
 • 3 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο.
 • Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου.
Χορηγία 3.000€

 • Παραχώρηση χώρου περιπτέρου. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό.
 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μικρά γράμματα.
 • Καταχώριση της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων του Συνεδρίου, με μικρά γράμματα.
 • 2 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο.
 • Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου.
Χορηγία 1.000€
Χορηγίες σε είδος

 • Όλες οι χορηγίες για το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ανεξαρτήτως ύψους μπορούν να μετατραπούν σε χορηγίες σε είδος και να τύχουν των ευεργετημάτων που αντιστοιχούν στο κόστος δαπανών της υπηρεσίας/αγαθών/αναγκών που εξυπηρετούν, εντασσόμενες στις κατηγορίες:1000,3000,5000,10000.
 • Oι εταιρείες που θα αναλάβουν τις χορηγίες εκτός από τα ευεργετήματα που θα τύχουν σύμφωνα με την κατηγορία της χορηγίας τους, θα έχουν και το δικαίωμα αναγραφής στο προϊόν που χορηγούν η σε ειδικά έντυπα (πχ προσκλήσεις) όταν πρόκειται για υπηρεσία, της φράσης «η δεξίωση/διάλειμμα-τα καφέ/προγράμματα & έντυπο υλικό/ CD-USB/κλπ είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας …» εκτός από την αναγραφή των λογότυπων και των επωνυμιών των Εταιρειών-Χορηγών, όπως αναφέρεται στην υπ.αρ. Α183/Σ32/2016 Απόφασή.


Διευκρινίζεται ότι επί ίσου ύψους χορηγίας, η προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου και η σειρά αναγραφής της επωνυμίας είναι συνάρτηση της ημερομηνίας καταβολής της χορηγίας.