Παράλληλα με το Συνέδριο και εντός του χώρου διεξαγωγής, θα λειτουργήσει και Έκθεση στην οποία οι Χορηγοί του Συνεδρίου θα εκθέσουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα παρακάτω :


Χορηγία 10.000€
Χορηγία 5.000€
Χορηγία 3.000€
Χορηγία 1.000€
Χορηγίες σε είδος

Διευκρινίζεται ότι επί ίσου ύψους χορηγίας, η προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου και η σειρά αναγραφής της επωνυμίας είναι συνάρτηση της ημερομηνίας καταβολής της χορηγίας.