ΕΓΓΡΑΦΗ

Κόστος Εγγραφής

Έως 31 Ιανουαρίου 2018
Μηχανικοί άνω 5/ετίας & Μη μηχανικοί: 70 Ευρώ
Μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 50 Ευρώ
Φοιτητές: 20 Ευρώ

Από 1 Φεβρουαρίου 2018
Μηχανικοί άνω 5/ετίας & Μη μηχανικοί: 90 Ευρώ
Μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 70 Ευρώ
Φοιτητές: 20 Ευρώ

Πληρωμή στο χώρο το Συνεδρίου
Μηχανικοί άνω 5/ετίας & Μη μηχανικοί: 100 Ευρώ
Μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 80 Ευρώ
Φοιτητές: 20 Ευρώ

*** Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής εγγράφονται Τιμής Ένεκεν (δωρεάν)


Οδηγίες εγγραφής-συμμετοχής για εισηγητές

Εγγραφή

Οι εγγραφές πλέον θα πραγματοποιούνται μόνο στον χώρο στου συνεδρίου.