ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Είσοδος στην πλατφόρμα παράδοσης εισηγήσεων

ΕΙΣΟΔΟΣ

Οδηγίες εγγραφής-συμμετοχής για εισηγητές

24.1.2018: Τελική προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένων εισηγήσεων.

Οδηγίες Συγγραφής για την προετοιμασία του Τελικού Κειμένου

— Όσοι λάβατε email από το ΤΕΕ ότι η περίληψη της εισήγησης σας έχει εγκριθεί μπορείτε, βάσει του χρονοδιαγράμματος, να μπείτε και να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα παράδοσης των εισηγήσεων έτσι ώστε να τις λάβουν οι κριτές. Η πλατφόρμα παράδοσης απαιτεί εγγραφή χρήστη.

— Η επιστημονική ομάδα των κριτών θα σας αποστείλει email (στην διεύθυνση με την οποία κάνατε εγγραφή στην πλατφόρμα) και θα σας ενημερώσει εάν εγκρίθηκε ή όχι η εισήγησή σας.

— Στη συνέχεια για να ενταχθεί η εισήγηση σας στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου, στην ενότητα «εγγραφή» (https://www.skyrodema2018.gr/register) και να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο ως εισηγητής. Η ολοκληρωμένη εγγραφή απαιτεί την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής και τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

— Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε, τις επόμενες 1-4 ημέρες, ένα email αποδοχής της εγγραφής.

— Κάθε εισηγητής εφόσον ολοκληρώσει την εγγραφή του μπορεί να κάνει έως και 2 εισηγήσεις στην περίπτωση που οι εισηγήσεις αυτές έχουν καλυφθεί με μια πλήρη συμμετοχή 50 η 70 € από άλλον εισηγητή.

— Σε περίπτωση ομάδας εισηγητών μια ολοκληρωμένη εγγραφή (νέου ή παλαιού μηχανικού) αρκεί για να συμπεριληφθεί μια εισήγηση στα ψηφιοποιημένα πρακτικά. Όλοι όσοι από τους εισηγητές παραβρεθούν στο Συνέδριο θα καταβάλλουν το δικαίωμα συμμετοχής που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους.

— Τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής.

Η τελική προθεσμία ολοκληρωμένης εγγραφής εισηγητών είναι η 20.02.2018

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε την εισήγησή σας στο συνέδριο και να δημοσιευτεί στα πρακτικά.