Αναζήτηση Εργασιών

Κωδικός Συγγραφείς Τίτλος Θεματική Ενότητα Εργασία
1 Δημήτριος ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ Ανάπτυξη και υλοποίηση βέλτιστου αυτόματου ελέγχου της διεργασίας άλεσης τσιμέντου 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_1.pdf
2 Δημήτριος ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ, Χρήστος ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Βελτιωμένη πρόβλεψη θλιπτικών αντοχών τσιμέντου με εφαρμογή νευρωνικών δικτύων και γραμμικών δυναμικών προτύπων 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_2.pdf
3 Χρύσανθος ΜΑΡΑΒΕΑΣ Συγκριτική αξιολόγηση των απλοποιημένων μεθόδων του ΕΝ1992-1-1 για δεύτερης τάξης ανάλυση λυγηρών υποστυλωμάτων 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_3.pdf
4 Δημήτριος ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ, Αντώνης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ενίσχυση Νοτίου πετάλου Δημοτικού γηπέδου Σερρών 11α. Παρουσίαση Προτύπων Έργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους - Χαρακτηριστικά/Υποδειγματικά Εργα Skyrodema2018_paper_4.pdf
5 Παναγιώτης ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ, Θεοδόσιος ΤΑΣΙΟΣ Μετελαστική Ανάλυση Διατομής Ω.Σ. με την Πραγματική Αποδοτικότητα της Περίσφιγξης 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_5.pdf
6 Δημήτρης ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ, Δημήτρης ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ, Γιώργος ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ Χρήση ποζολανικών τσιμέντων σε σκυροδέματα υψηλής επίδοσης 9γ. Έρευνα και Καινοτομία στα ειδικά σκυροδέματα Skyrodema2018_paper_6.pdf
7 Ιωάννης ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗΣ Ο Έλεγχος του Σκυροδέματος με Καταστροφικές και Μη Καταστροφικές Μεθόδους 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_7.pdf
8 Μαρία ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ευστράτιος ΚΕΧΑΓΙΑΣ, Μάριος ΣΓΟΥΡΟΣ, Φωτεινή ΚΕΣΙΣΚΙΔΟΥ, Ελένη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αλέξανδρος ΛΙΑΠΗΣ Ο Ρόλος των Βιο-ινών σε Τσιμεντοκονιάματα 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_8.pdf
9 Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ανάλυση Ευαισθησίας της Επιρροής του Μήκους Κύματος των Σφαλμάτων Σιδηροδρομικής Γραμμής στη Δυναμική Συνιστώσα του Φορτίου για τη Διαστασιολόγηση των Στρωτήρων Σκυροδέματος 11β. Παρουσίαση Προτύπων Έργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους - Ειδικά Εργα Skyrodema2018_paper_9.pdf
10 Ευαγγελία ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Θανάσης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Διερεύνηση Eπιπτώσεων Eνίσχυσης των Tοιχοπληρώσεων για τη Bελτίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Υφισταμένων Κτιρίων 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_10.pdf
11 Γρηγορία ΚΩΤΣΟΒΟΥ, Δημήτριος ΚΩΤΣΟΒΟΣ Κριτήριο αστοχίας πλακοδοκών σε τέμνουσα 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_11.pdf
12 Samar RAFFOUL, Reyes GARCIA, Λάμπρος ΚΟΥΤΑΣ, Σωτηρία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Χρήση καουτσούκ από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων για τη δημιουργία σκυροδέματος υψηλής παραμορφωσιμότητας 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_12.pdf
13 Αθανάσιος ΑΠΕΡΓΗΣ Θερμική επεξεργασία προκατασκευασμένων προϊόντων από σκυρόδεμα 7. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές Skyrodema2018_paper_13.pdf
14 Σωτηρία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ Ενίσχυση υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος για την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_14.pdf
15 Αλέξιος ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ασημίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στην σεισμική απόκριση των κτιριακών κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_15.pdf
16 Νικόλαος ΧΟΥΣΙΔΗΣ, Ιωάννης ΙΩΑΝΝΟΥ, Αγγελική ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων και Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στο σκυρόδεμα για βελτίωση των Φυσικομηχανικών Ιδιοτήτων του 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_16.pdf
17 Ευτέρπη ΚΥΡΚΙΛΗ Αστοχίες άοπλων δαπέδων σκυροδέματος. Εμπειρίες από παθήματα που πρέπει να γίνουν μαθήματα 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_17.pdf
18 Στυλιανός ΚΟΛΙΑΣ Έλεγχος αντοχής σκυροδέματος στον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_18.pdf
19 Νικόλαος ΣΤΑΘΑΣ, Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ, Ξενοφώντας ΠΑΛΙΟΣ, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ Πειραματικές δοκιμές και απλό αναλυτικό προσομοίωμα για την απόκριση δοκών πλαισίου ΟΣ μετά την απώλεια κατακόρυφης στήριξης 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_19.pdf
20 Νικόλαος ΣΤΑΘΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, Ξενοφώντας ΠΑΛΙΟΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ, Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ Συνεισφορά μη-φέρουσας τοιχοπλήρωσης κτιρίων ΟΣ έναντι πιθανής προοδευτικής κατάρρευσης μετά την απώλεια υποστυλώματος 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_20.pdf
21 Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Σοφία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ Μελέτη της προσφερόμενης προστασίας οργανικών επικαλύψεων και αναστολέα διάβρωσης σε οπλισμένο σκυρόδεμα 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_21.pdf
22 Γρηγόριος Ηλίας ΜΑΝΟΥΚΑΣ Συγκριτική Αξιολόγηση Συνολικού Κόστους Μεικτών Συστημάτων Ο/Σ που Μελετήθηκαν για Εναλλακτικούς Στόχους Σχεδιασμού 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_22.pdf
23 Γρηγόριος Ηλίας ΜΑΝΟΥΚΑΣ Στατική Υπερωθητική Ανάλυση σε μη Κανονικά Καθ’ Ύψος και Ασύμμετρα σε Κάτοψη Χωρικά Συστήματα 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_23.pdf
24 Παναγιώτα ΣΥΡΙΜΗ, Ευάγγελος ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ, Γεώργιος ΤΣΙΑΤΑΣ Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστήματος Σεισμική Μόνωσης με Στοιχεία Αρνητικής Δυσκαμψίας – Εφαρμογή στη Γεφυροποιία 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_24.pdf
25 Αικατερίνη ΓΕΝΙΚΟΜΣΟΥ Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία πλακών οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς δοκούς 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_25.pdf
26 Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ, Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιάσων ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, Μαργαρίτα ΜΠΕΛΑΛΗ, Αλέξανδρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Χρήστος ΤΑΣΣΟΣ Βιώσιμη Διαχείριση Κατασκευών με Μειωμένο Κόστος 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_26.pdf
27 Χρήστος ΤΑΣΣΟΣ, Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ, Αλέξανδρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Εμμανουήλ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Επίδραση του τύπου του τσιμέντου στην ανθεκτικότητα των σκυροδεμάτων έναντι ενανθράκωσης 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_27.pdf
28 Αλέξανδρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ, Χρήστος ΤΑΣΣΟΣ Παρασκευή σκυροδεμάτων με χρήση αδρανών σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου: συμβολή στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της αειφορίας των κατασκευών 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_28.pdf
29 Μιχαέλα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ, Edmond MUHO Διερεύνηση επιρροής διαφραγμάτων σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με το σχέδιο του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_29.pdf
30 Βασίλειος ΣΟΥΛΗΣ, Παναγιώτα ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κώστας ΤΖΙΚΑΣ H μελέτη της αλληλεπίδρασης πλαισίου Ο/Σ και τοιχοπλήρωσης –Νέα αριθμητική τεχνική προσδιορισμού της συμπεριφοράς της διαγώνιου τοιχοράβδου 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_30.pdf
31 Ευάγγελος ΛΙΑΡΑΚΟΣ, Κώστας ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ Ανέπαφος έλεγχος και διάγνωση βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος με την εφαρμογή της μεθόδου Σάρωσης Ταλαντώσεων με Laser (Laser Scanning Vibrometry-LSV) 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_31.pdf
32 Θεόδωρος ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ, Δημήτριος ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, βάσει τεχνολογίας PENETRON, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_32.pdf
33 Ελένη ΡΑΚΑΝΤΑ, Αγγελική ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ευγενία ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ Εκτίμηση ανθεκτικότητας νάνο - τροποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων - Corrosion evaluation of nano modified reinforced cement mortars 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_33.pdf
34 Μιχαήλ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Στέλιος ΞΑΝΘΟΣ Πιλοτική ανάπτυξη Μη Καταστροφικού Ελέγχου για την εκτίμησης της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_34.pdf
35 Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος ΤΡΕΖΟΣ Ενίσχυση Υφιστάμενων Υπό-ωπλισμένων Τοιχίων από Σκυρόδεμα με Χρήση Μεταλλικών Στοιχείων 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_35.pdf
36 Γεώργιος ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ Κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των επίσημων εθνικών οδηγιών για τις μελέτες αποκατάστασης σεισμοπλήκτων κτιρίων 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_36.pdf
37 Ιωάννα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Αλέξανδρος ΛΙΑΠΗΣ, Μιχαήλ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ελευθέριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αποτίμηση Κύκλου Ζωής των Έργων Υποδομής στο πλαίσιο της Αειφορίας των Κατασκευών 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_37.pdf
38 Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥΔΗΣ Υψηλής Θερμομονωτικής Ικανότητας Koνίαμα βασισμένο στην Αερογέλη 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_38.pdf
39 Σωτηρης ΔΕΜΗΣ, Ευάγγελος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εκτίμηση Διάρκειας Ζωής Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος της Αραβικής Χερσονήσου μέσω Φυσικοχημικών Μαθηματικών Προσομοιωμάτων (Service Life Estimation of Reinforced Concrete Structure in the Arabian Peninsula) 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_39.pdf
40 Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ Καμπτική Συμπεριφορά και Ικανότητα Παραμόρφωσης Μελών Ο.Σ. υπό Ανακυκλιζόμενη Εγκάρσια Φόρτιση 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_40.pdf
41 Νικόλαος ΣΤΑΘΑ, Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ Συνεχείς πλάκες ΟΣ μιας διεύθυνσης με βυθιζόμενη εξωτερική στήριξη – πειραματικές δοκιμές και απλό αναλυτικό προσομοίωμα 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_41.pdf
42 Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος υπό ταχεία εγκάρσια φόρτιση 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_42.pdf
43 Νικόλαος ΣΤΑΘΑΣ, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, Ξενοφώντας ΠΑΛΙΟΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ, Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ Προκατασκευασμένο πλαίσιο ΟΣ με ξηρές συνδέσεις και λικνιζόμενα ή πακτωμένα πέδιλα υπό οριζόντια κυκλική φόρτιση 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_43.pdf
44 Παναγιώτης ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ, Μαρία ΦΑΛΑΡΑ, Μαρία ΚΩΝΣΤΑ-ΓΔΟΥΤΟΥ Πολύ-λειτουργικό νανοτροποποιημένο σκυρόδεμα: Μελέτη της επίδρασης των νανοσωλήνων άνθρακα στις μηχανικές ιδιότητες και πιεζοαντιστατική συμπεριφορά 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_44.pdf
45 Jon MOSELEY, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ Μια διαδικασία ταχέως οπτικού ελέγχου για την αποτίμηση της ανθεκτικότητας κτιρίων Ο.Σ. έναντι σεισμού 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_45.pdf
46 Ειρήνη ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ευαγγελία ΚΑΡΑΞΗ, Ιωάννης ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ, Ευαγγελία ΚΟΝΤΟΥ, Κωνσταντίνος ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Επίδραση των SAPs στις μηχανικές αντοχές και στις ιδιότητες αυτο-ίασης/σφράγισης σε δοκίμια τσιμέντου ενισχυμένα στην μάζα τους 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_46.pdf
47 Μιχαήλ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ, Αθανασία ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Χριστίνα ΠΙΠΕΡΙΔΗ, Ανθούλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γεώργιος ΑΛΕΒΙΖΟΣ Παραγωγή και εργαστηριακός έλεγχος δομικών στοιχείων με χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών - κατεδαφίσεων - κατασκευών (ΑΕΚΚ) 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_47.pdf
48 Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ Οριακές Ανηγμένες Παραμορφώσεις Μελών Ο.Σ. σε Μονοτονική ή Ανακυκλιζόμενη Κάμψη 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_48.pdf
49 Ευαγγελία ΚΑΡΑΞΗ, Ιωάννης ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ, Ειρήνη ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αννα ΚΑΡΑΤΖΑ, Ευαγγελία ΚΟΝΤΟΥ, Κωνσταντίνος ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Σύνθεση δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα : μελέτη των μηχανικών, ηλεκτρικών/πιεζοηλεκτρικών τους ιδιοτήτων 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_49.pdf
50 Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ Διατμητική Συμπεριφορά Τοιχωμάτων Ο.Σ. υπό Ανακυκλιζόμενη Ένταση 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_50.pdf
51 Ιωάννα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Σταυρούλα ΚΟΝΟΠΙΣΗ, Φωτεινή ΚΕΣΙΚΙΔΟΥ Προϊόντα Αλκαλικως Ενεργοποιημένης Ιπτάμενης Τέφρας με Αδρανή Υαλοθραυσματος 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_51.pdf
52 Δήμητρα ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πέτρος ΦΩΣΚΟΛΟΣ Επισκευή - Ενίσχυση Σύμμικτης Κατασκευής στην Καλαμάτα, Ν. Μεσσηνίας 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_52.pdf
53 Εμμανουήλ ΓΚΟΛΙΑΣ, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Αθανάσιος ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Πειραματική διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος με οπλισμό τύπου Χ σε πραγματική κλίμακα. 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_53.pdf
54 Παρασκευή ΑΣΚΟΥΝΗ, Αικατερίνη ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Πειραματική διερεύνηση του μήκους αγκύρωσης στην αποτίμηση της συνάφειας Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ) με τοιχοποιία 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_54.pdf
55 Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, Πέτρος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, Αγγελική-Παρασκευή ΠΑΝΤΕΛΗ, Δημήτριος ΦΡΥΓΑΝΑΚΗΣ, Γεώργιος ΒΛΑΧΑΚΗΣ Σχεδιασμός Επεμβάσεων με βάση την Επιτελεστικότητα σε Γέφυρες & Τεχνικά Έργα Performance-based Retrofit Design of Bridges, Highway Structures 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_55.pdf
56 Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ, Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Καμπτική Συμπεριφορά Μελών Ο.Σ. με Λείες Ράβδους Διαμήκους Οπλισμού 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_56.pdf
57 Αννα ΜΗΝΑ, Μιχάλης ΠΕΤΡΟΥ, Κωνσταντίνος ΤΡΕΖΟΣ Μηχανικά Χαρακτηριστικά Υπερυψυλής Επιστελεστικότητας Ινοπλισμένου Σκυροδέματος 9γ. Έρευνα και Καινοτομία στα ειδικά σκυροδέματα Skyrodema2018_paper_57.pdf
58 Αννα ΜΗΝΑ, Μιχάλης ΠΕΤΡΟΥ, Κωνσταντίνος ΤΡΕΖΟΣ Απόκριση Ινοπλισμένου Σκυροδέματος Υπερυψηλής Επιτελεστικότητας σε Κρουστικά φορτία 9γ. Έρευνα και Καινοτομία στα ειδικά σκυροδέματα Skyrodema2018_paper_58.pdf
59 Αννα ΤΣΟΥΜΑΝΗ, Νεκταρία-Μαριάνθη ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ, Θεόδωρος ΜΑΤΙΚΑΣ Μεθοδολογία χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών για την παραγωγή σκυροδέματος με στόχο την αειφορία 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_59.pdf
60 Μαρία ΚΑΡΔΑΛΑ, Κωνσταντίνος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Διερεύνηση της συμπεριφοράς των πλαστικών αρθρώσεων σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική κάμψη με τη χρήση μη – γραμμικών τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_60.pdf
61 Κωνσταντίνος ΜΟΡΦΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος ΚΩΣΤΙΝΑΚΗΣ Ταχεία εκτίμηση του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ με αλγόριθμο αναγνώρισης προτύπων και χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_61.pdf
62 Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, Πέτρος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, Χριστόφορος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Φώτης ΣΜΥΡΝΗΣ, Σταύρος ΑΝΤΥΠΑΣ Τεκμηρίωση & Αποτίμηση μή-μονολιθικού Λιμενικού Υπόστεγου με εξωτερική προένταση Testing & Performance-based Evaluation of a non-monolithic externally prestressed Harbour Shed 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_62.pdf
63 Μιλτιάδης ΕΛΙΩΤΗΣ Αντισεισμικός σχεδιασμός μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος σε υφιστάμενα υποστυλώματα, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη θλιπτική παραμορφωσιακή ικανότητα του σκυροδέματος 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_63.pdf
64 Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Ηλίας ΨΥΧΙΔΗΣ, Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ Η μέτρηση της Ωριμότητας του Σκυροδέματος ως στοιχείο επιτάχυνσης στην Ελληνική Προκατασκευή 7. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές Skyrodema2018_paper_64.pdf
65 Ηλίας ΓΚΙΜΟΥΣΗΣ, Βλάσσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Προσομοίωση Καμπτικών Μορφών Αστοχίας Μελών ΟΣ Υποβαλλόμενων σε Ισχυρές Σεισμικές Φορτίσεις 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_65.pdf
66 Πέτρος ΦΩΣΚΟΛΟΣ Εμφυτευόμενος Αναστολέας Διάβρωσης Τύπου Κυψέλης, για Προστασία Οπλισμών Κατασκευών από Σκυρόδεμα 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_66.pdf
67 Μαρία ΦΑΛΑΡΑ, Παναγιώτης ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ, Μαρία ΚΩΝΣΤΑ-ΓΔΟΥΤΟΥ Η επίδραση των νανοϊνών άνθρακα στις μηχανικές ιδιότητες και στην αντίσταση σε θραύση νανοτροποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_67.pdf
68 Ερατώ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, Βασιλική ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βασιλική ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ, Ελισάβετ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Χρήση μη Καταστροφικών και Ελάχιστα Καταστροφικών Μεθόδων για την Διερεύνηση Εμφανών Θεμελίων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_68.pdf
69 Μαρία ΝΑΟΥΜ, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στρεπτική συμπεριφορά πολυώροφου ΚΩΣ λόγω αλληλεπίδρασης με παρακείμενο κτίριο 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_69.pdf
70 Σουζάνα ΤΑΣΤΑΝΗ, Ιωάννης ΣΑΒΒΙΔΗΣ Πλάστιμο σκυρόδεμα από ασβεστούχα τέφρα και ίνες πολυπροπυλενίου Ι: μηχανική συμπεριφορά σε εφελκυσμό 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_70.pdf
71 Σουζάνα ΤΑΣΤΑΝΗ, Μαρία ΒΕΝΕΤΗ, Βασίλειος ΖΑΠΡΗΣ Πλάστιμο σκυρόδεμα από ασβεστούχα τέφρα και ίνες πολυπροπυλενίου ΙΙ: μηχανική συμπεριφορά σε θλίψη και ογκομετρική σταθερότητα 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_71.pdf
72 Αντρούλα ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Συμπεριφορά Ινοπλισμένων Σκυροδεμάτων σε Πειράματα Άμεσης Διάτμησης (Push-off) 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_72.pdf
73 Κωνσταντίνος ΚΑΜΠΟΛΗΣ, Δημήτριος ΚΑΜΠΟΛΗΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων στη Βιομηχανία Προχύτων Στοιχείων Σκυροδέματος υψηλής Ποιότητος 7. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές Skyrodema2018_paper_73.pdf
74 Παναγιώτα ΜΑΝΙΤΑ, Χριστίνα Αμαλία ΔΡΟΣΟΥ, Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ, Παναγιώτης ΚΕΧΑΓΙΑΣ, Μιχαήλ ΚΩΣΤΙΚΑΣ, Μαρία ΣΙΑΛΗ, Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ, Αγγελική ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Κονιάματα με υαλόθραυσμα: Μηχανική αντοχή και Ανθεκτικότητα έναντι περιβαλλοντικών προσβολών και υψηλών θερμοκρασιών 9γ. Έρευνα και Καινοτομία στα ειδικά σκυροδέματα Skyrodema2018_paper_74.pdf
75 Δημήτρης ΜΑΥΡΟΚΑΠΝΙΔΗΣ, Χαρά ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Νικόλαος ΛΑΓΑΡΟΣ Περιβαλλοντική αποτίμηση βελτιστοποιημένων δομικών συστημάτων ψηλών κτιρίων 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_75.pdf
76 Κωνσταντίνος ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ, Βασιλική ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ Μέτρηση συνάφειας οπλισμού μέσω διάδοσης τασικού παλμού 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_76.pdf
77 Νικόλαος ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Σοφία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πειραματική Διερεύνηση Τσιμεντοκονιάματος Ινοπλισμένου με Ίνες Πολυπροπυλενίου με Μεταβλητό Λόγο Νερό/Τσιμέντο 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_77.pdf
78 Κυριάκος ΚΑΡΛΟΣ, Αθανάσιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Καινοτόμο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων (An Innovative System for Combined Seismic, Energy Retrofitting of Buildings) 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_78.pdf
79 Γαρυφαλλιά ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Θεόδωρος ΡΟΥΣΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της καμπτικής συμπεριφοράς διαβρωμένων δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος επισκευασμένων και ενισχυμένων με ινωπλισμένα πολυμερή 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_79.pdf
80 Γαρυφαλλιά ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Θεόδωρος ΡΟΥΣΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Πειραματική διερεύνηση διαβρωμένων δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα επισκευασμένων και ενισχυμένων με σύνθετα υλικά άνθρακα CFRP 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_80.pdf
81 Zhao WANG, David ESCOLANO MARGARIT, Maurizio GUADAGNINI, Λάμπρος ΚΟΥΤΑΣ, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Διατμητική Συμπεριφορά Απερίσφιγκτου και Περισφιγμένου Σκυροδέματος με Αδρανή από Καουτσούκ 9γ. Έρευνα και Καινοτομία στα ειδικά σκυροδέματα Skyrodema2018_paper_81.pdf
82 Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ, Απόστολος ΨΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ενίσχυση Υφιστάμενων Πλαισίων με Εμφάτνωση από Ο.Σ.: Αντοχή, Δυσκαμψία και Ικανότητα Παραμόρφωσης 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_82.pdf
83 Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ, Χρήστος ΤΑΣΣΟΣ, Αλέξανδρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτα ΜΑΝΙΤΑ Επίδραση των κρυσταλλικών προσμείκτων PRAH στην ανθεκτικότητα των σκυροδεμάτων 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_83.pdf
84 Μαρία ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γιώργος ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της δυναμικής ανελαστικής συμπεριφοράς τρισδιάστατων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κατάσταση προοδευτικής κατάρρευσης 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_84.pdf
85 Νικόλαος ΤΕΓΟΣ, Γεώργιος ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ Επιλογή κατασκευαστικής μεθόδου Οδογέφυρας μεγάλου μήκους για διάφορες προτεραιότητες στα Κριτήρια συμμόρφωσης 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_85.pdf
86 Σοφία ΓΙΑΣΟΥΜΗ, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Επίδραση του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8-1 στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_86.pdf
87 Ιωάννης ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ, Νίκος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ανάλυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που υπόκειται σε εκρηκτικό φορτίο 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_87.pdf
88 Θεόδωρος ΡΟΥΣΑΚΗΣ Σεισμική Ανανηπτικότητα Υποστυλωμάτων ΩΣ Ενισχυμένων με Καινοτόμες Υβριδικές Τεχνικές 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_88.pdf
89 Ευάγγελος ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, Ιωάννης ΨΥΧΑΡΗΣ Μόρφωση μακροστοιχείου για την εξέταση της συμπεριφοράς λικνιζομένων παραμορφώσιμων σωμάτων 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_89.pdf
90 Αναστάσιος ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ, Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ, Βασίλειος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής σε Θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_90.pdf
91 Μαριάννα ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ, Κίμωνας ΕΥΑΓΟΡΟΥ Production of constant cement quality using environmentally exposed clinker – New clinker silo construction at Vassiliko Cement Works 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_91.pdf
92 Μαριάννα ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ, Κίμωνας ΕΥΑΓΟΡΟΥ Επίδραση των συνθηκών συντήρησης κύβων σκυροδέματος κατά την 1η ημέρα ωρίμανσης, στην ανάπτυξη των αντοχών τους 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_92.pdf
93 Γρηγόρης ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ, Γεώργιος ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ευστράτιος ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Εκτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς και της δυσθραυστότητας ινοπλισμένου κισσηροσκυροδέματος μέσω δοκιμής διπλής διάτρησης 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_93.pdf
94 Νεφέλη ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Βασίλης ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, Βασίλης ΤΣΙΤΣΟΣ, Μαρίνος ΚΑΤΤΗΣ Οι εξισώσεις καμπτικής αντοχής δοκών σκυροδέματος με οπλισμό FRP σύμφωνα με EC2 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_94.pdf
95 Βασίλης ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, Μαρίνος ΚΑΤΤΗΣ, Νεφέλη ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Βασίλης ΤΣΙΤΣΟΣ Μοντέλα βύθισης και εύρους ρωγμών για καμπτόμενες δοκούς σκυροδέματος οπλισμένες με ράβδους FRP 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_95.pdf
96 Νικόλαος ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμητρα ΠΑΣΣΑ, Σταματία ΓΚΑΒΕΛΑ, Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αναστασία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Πειραματική Μελέτη της Συμπεριφοράς σε Διάτμηση Δοκών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ενισχυμένων με Σύνθετα Υλικά 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_96.pdf
97 Αγγελική ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ευγενία ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Νικόλαος ΧΟΥΣΙΔΗΣ, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ Προστατευτική επίδραση οργανικής επικάλυψης στη διάβρωση οπλισμού του σκυροδέματος Protective effect of organic coating on corrosion of reinforced concrete 9β. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Skyrodema2018_paper_97.pdf
98 Βασίλειος ΚΑΛΟΪΔΑΣ Συσχέτιση της αντοχής του κισηροδέματος με τον λόγο ενεργού νερού προς τσιμέντο 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_98.pdf
99 Αλκιβιάδης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, Ευάγγελος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Χάρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Συσχέτιση των επιφανειακών ρωγμών διάβρωσης και της δύναμης συνάφειας (χάλυβα-σκυροδέματος) 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_99.pdf
100 Αλέξανδρος ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ, Νικόλαος ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ενίσχυση σε κάμψη δοκών με τη χρήση ινοπλισμένων πολυμερών με άνθρακα σε εγκοπή 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_100.pdf
101 Νικόλαος ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ, Ιωάννα ΠΛΕΣΣΑ, Αικατερίνη ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ, Χρήστος ΖΕΡΗΣ, Αντώνης ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Χρήστος ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ, Αρετή ΚΑΤΣΟΥΡΑ Συγκριτική παρουσίαση του ΚΤΣ-2016 σε σχέση με τον ΚΤΣ-97. 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_101.pdf
102 Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΓΚΡΕΤΣΗΣ, Βασίλειος ΞΕΝΑΚΗΣ Διερεύνηση, τεκμηρίωση και ενίσχυση κτιρίων με φέροντα οργανισμό από λιθοδομές και οπτοπλινθοδομές 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_102.pdf
103 Νικόλαος ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αναστασία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γλυκερία ΚΑΚΑΛΗ, Σωτήριος ΤΣΙΒΙΛΗΣ Επίδραση των Χημικών Προσμίκτων στο Χρόνο Πήξης, στην Εργασιμότητα και στη Θλιπτική Αντοχή Γεωπολυμερούς από Ιπτάμενη Τέφρα 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_103.pdf
104 Σταματία ΓΚΑΒΕΛΑ, Γεώργιος ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, Νικόλαος ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμητρα ΠΑΣΣΑ, Αναστασία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Προσδιορισμός της αβεβαιότητας κατά τη δοκιμή της αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη με τύπου Α εκτίμηση 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_104.pdf
105 Νικόλαος ΤΕΓΟΣ, Όλγα ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ηλίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η ταχύτητα κατασκευής ως ζητούμενο κατά την επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου μιας γέφυρας 11α. Παρουσίαση Προτύπων Έργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους - Χαρακτηριστικά/Υποδειγματικά Εργα Skyrodema2018_paper_105.pdf
106 Νικόλαος ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ The evolution of the revision program of Eurocodes 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_106.pdf
107 Ιωάννης ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Λάζαρος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Αναξαγόρας ΕΛΕΝΑΣ Επίδραση των Εφεδράνων Ολίσθησης στη Μεταβολή των Χαρακτηριστικών του Σεισμικού Κύματος 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_107.pdf
108 Λάζαρος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ιωάννης ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ιφιγένεια ΛΙΤΙΝΑ Δυναμική απόκριση κατασκευών της Κεφαλονιάς που επλήγησαν από τη σεισμική ακολουθία του 2014 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_108.pdf
109 Παναγιώτης ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ Στατιστικά Κριτήρια για την Πιστοποίηση της Ποιότητας Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέµατος 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_109.pdf
110 Κάρολος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ελευθέριος ΣΚΟΔΡΑΣ Επίδραση των απαιτήσεων του ΚΤΣ-2016 και των τάσεων της αγοράς στον σχεδιασμό συνθέσεων σκυροδέματος. Μεταβολή του κόστους ως συνάρτηση των απαιτήσεων ποιότητας. 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_110.pdf
111 Χρήστος ΓΟΥΣΗΣ, Χρ. ΣΠΑΝΟΣ, Μ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Μελέτη επανάχρησης των διατηρητέων βιομηχανικών κτιρίων του εργοστασίου ΙΡΙΣ στην Ελευσίνα 8. Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα Skyrodema2018_paper_111.pdf
112 Κωνσταντίνος ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ, Ηλίας ΣΑΜΜΑΣ Διερεύνηση και συσχέτιση των μεθόδων παραγωγής και προσδιορισμού των κατάλληλων κοκκομετρικών συνθέσεων αδρανών σκυροδέματος 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_112.pdf
113 Απόστολος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ, Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Σχεδιασμός κελυφών από τσιμεντοειδή υλικά έναντι λυγισμού 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_113.pdf
114 Μαρία ΣΤΡΑΤΟΥΡΑ, Ευστράτιος ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ευάγγελος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μελέτη παραμέτρων ανθεκτικότητας ελαφροσκυροδέματος 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_114.pdf
115 Στυλιανή ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ Νανοτεχνολογία για καινοτόμα δομικά υλικά – Νανοτροποποιήσεις σύνθετων τσιμεντοκονιαμάτων 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_115.pdf
116 Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ Συγκριτική Μελέτη Αποτίμησης σε Κτίριο Οπλισμένου Σκυροδέματος με Εφαρμογή του EN 1998-3:2005 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_116.pdf
117 Νικόλαος ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ, Νίκη-Μαρία ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ Ποσοτική σύγκριση αντοχών δοκιμίων σκυροδέματος από πυρηνοληψία με την 2η αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_117.pdf
118 Μαριστέλλα ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ, Κωνσταντίνος ΧΑΛΙΩΡΗΣ, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Κώστας ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ Ένα νέο Ασύρµατο Σύστηµα Ελέγχου ∆οµικής Ακεραιότητας και Βλαβών Στοιχείων ΩΣ έναντι Σεισµικών ∆ράσεων 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_118.pdf
119 Κωνσταντίνος ΧΑΛΙΩΡΗΣ, Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Άγγελος ΛΙΩΛΙΟΣ, Γεωργία ΑΓΓΕΛΗ, Θεόφιλος ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ, Παναγιώτης ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ D∆ιάγνωση και Αξιολόγηση Βλαβών σε ∆ίστυλο Μονώροφο Πλαίσιο ΩΣ υπό Εναλλασσόµενη Φόρτιση 4. Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς Skyrodema2018_paper_119.pdf
120 Κωνσταντίνος ΧΑΛΙΩΡΗΣ, Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Θωμάς ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΥΛΟΣ, Παρθένα-Μαρία ΚΟΣΜΙΔΟΥ Ενίσχυση Κοντών ∆οκών ΩΣ έναντι Τέµνουσας µε Κορδόνι Ινών Άνθρακα 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_120.pdf
121 Παναγιώτης ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΣΤΟΥ Επίδραση των προσθέτων στεγανωτικών μάζας με κρυσταλλική δράση στις ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_121.pdf
122 Ευστράτιος ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ιωάννης ΣΦΗΚΑΣ, Ειρήνη ΜΑΚΡΙΝΟΥ, Αναστασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ανθεκτικότητα σε χλωριόντα κονιαμάτων με τσιμεντοειδή πρόσθετα - εκτίμηση της διάρκειας ζωής 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_122.pdf
123 Ιωάννης ΣΦΗΚΑΣ Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα: Ιστορική Αναδρομή, Στατιστικά Παραγωγής & Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις 9γ. Έρευνα και Καινοτομία στα ειδικά σκυροδέματα Skyrodema2018_paper_123.pdf
124 Αντώνιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Χρήστος ΖΕΡΗΣ, Νικόλαος ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, Χρήστος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Νικόλαος ΖΥΓΟΥΡΗΣ, Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, Κορίνα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γεώργιος ΠΙΤΤΟΣ, Ιωάννης ΣΦΗΚΑΣ, Νικόλαος ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ, Στυλιανή ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ Συνοπτική Παρουσίαση Τεχνικών Οδηγιών ΤΟ1-ΤΟ8 Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΣΠΜΕ - Μέρος Ι 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας <Skyrodema2018_paper_124.pdf
125 Παναγιώτης ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, Παναγιώτης ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΣΤΟΥ Κονιάματα με φυσική υδραυλική άσβεστο για την επισκευή και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων 8. Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα Skyrodema2018_paper_125.pdf
126 Σωτηρία-Κυριακή ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ, Ευστράτιος ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Στυλιανός ΑΝΤΙΟΧΟΣ Ανάπτυξη Δομικών Υλικών με Χαμηλή Εκπομπή Σκόνης 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_126.pdf
127 Λουκάς ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ, Νικόλαος ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ, Μαργαρίτα ΜΠΕΑΖΗ-ΚΑΤΣΙΩΤΗ Ανθεκτικότητα Φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό Καμπτική Φόρτιση 9β. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Skyrodema2018_paper_127.pdf
128 Νικόλαος ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ, Χαράλαμπος ΡΙΣΚΑΚΗΣ, Πέτρος ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, Μαργαρίτα ΜΠΕΑΖΗ-ΚΑΤΣΙΩΤΗ Μελέτη περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και συμμόρφωσης σκωρίας ηλεκτροκαμίνων (Η/Κ) παραγωγής σιδηρονικελίου, τσιμέντων και σκυροδεμάτων με σκωρία Η/Κ 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_128.pdf
129 Μάριος ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ, Εμμανουήλ ΤΖΑΝΗΣ, Νικόλαος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γεώργιος ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ, Ιωάννης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιάσων ΤΖΑΝΑΚΗΣ, Μαρία ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ, Δημήτριος ΓΟΥΡΝΗΣ, Μιχαήλ ΚΑΡΑΚΑΣΣΙΔΗΣ, Εμμανουήλ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Κοσμάς Σίδερης Επίδραση αμινο-τροποποιημένων νανοσωματιδίων πυριτίας στη θλιπτική αντοχή και την ανθεκτικότητα σκυροδέματος 9δ. Έρευνα και Καινοτομία στα σύνθετα και προηγμένα υλικά Skyrodema2018_paper_129.pdf
130 Τηλέμαχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, Χρήστος ΚΑΤΣΑΡΑΣ Μελέτη Σεισμικής Μόνωσης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 11β. Παρουσίαση Προτύπων Έργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους - Ειδικά Εργα Skyrodema2018_paper_130.pdf
131 Ελισάβετ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ, Βασιλική ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ, Χρυσή-Ελπίδα ΑΔΑΜΗ, Χαράλαμπος ΜΟΥΖΑΚΗΣ, Λουκία ΚΑΡΑΠΙΤΤΑ Σεισμική Συμπεριφορά Τοιχοποιίας Πλήρωσης Κατασκευασμένης με Νέα Οπτόπλινθο: Αποτελέσματα Δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_131.pdf
132 Κωνσταντίνος ΨΑΡΡΑΣ, Μιχαήλ ΤΣΙΤΩΤΑΣ, Ιωάννης ΤΕΓΟΣ Πειραματική έρευνα επί της μηχανικής συμπεριφοράς των ανεστραμμένων μυκήτων σε πλάκες χωρίς δοκούς 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_132.pdf
133 Μαρίνα ΜΩΡΕΤΤΗ, Ευτύχιος ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μήκος Υπερκάλυψης Μανδυών από Ινοπλισμένα Πολυμερή για Περίσφιγξη Υποστυλωμάτων από Σκυρόδεμα - On the Overlap Length of FRP Jackets for Confinement of Concrete Columns 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_133.pdf
134 Κωνσταντίνος ΨΑΡΡΑΣ, Άνθος ΙΩΑΝΝΟΥ, Ιωακείμ ΣΥΜΕΟΥ, Ιωάννης ΤΕΓΟΣ Η επιρροή του ανοίγματος διατρήσεως στην αντοχή των πλακών 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_134.pdf
135 Β. ΠΗΛΙΤΣΗΣ, Ιωάννης ΤΕΓΟΣ Καινοτόμος Τρόπος Αντισεισμικής Κάλυψης Προβολοδομημένων Γεφυρών 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_135.pdf
136 Χάρης ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ, Φίλιππος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Μαρίνα ΜΩΡΕΤΤΗ Response of R/C Frames Strengthened with R/C Infill-Walls under Horizontal Cyclic Loading 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_136.pdf
137 Βιβή ΔΗΛΑΒΕΡΗ, Ελευθερία ΤΣΙΑΒΟΥ TurboCast® Καινοτόμο σύστημα επιταχυντικών προσθέτων για την προκατασκευή 7. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές Skyrodema2018_paper_137.pdf
138 Σοφία ΤΣΟΥΛΗ, Αγγελική ΛΕΚΑΤΟΥ, Σπυρίδων ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ Μελέτη επιταχυνόμενης διάβρωσης οπλισμένου σκυροδέματος με χάλυβα οπλισμού ανοξείδωτο χάλυβα σε περιβάλλον όξινης βροχής με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας ως αναστολέα διάβρωσης 9β. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Skyrodema2018_paper_138.pdf
139 Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΑΚΟΣ, Δημήτριος ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ, Ελένη ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Έλεγχος Επάρκειας και Ενίσχυση Ιστορικού Συγκροτήματος από Φέρουσα Τοιχοποιία: “Προσφυγικά” στην Αθήνα 8. Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα Skyrodema2018_paper_139.pdf
140 Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΑΚΟΣ, Δημήτριος ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ Επισκευή και Ενίσχυση Σεισμόπληκτου Κτηρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην Κεφαλονιά μετά τους Σεισμούς του 2014 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_140.pdf
141 Χάρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αργυρώ ΔΡΑΚΑΚΑΚΗ Συσχέτιση των περιβαλλόντικών συνθηκών XS και της βλάβης διάβρωσης του B500c 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_141.pdf
142 Θεόδωρος ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, Στέργιος ΜΗΤΟΥΛΗΣ, Ιωάννης ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Νικόλαος ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ιωάννης ΤΕΓΟΣ Εύρεση συνεργαζόμενου πλάτους σε υπερβραχείες πλάκες – προβόλους (α≤0,5) 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών Skyrodema2018_paper_142.pdf
144 Άγγελος ΛΙΩΛΙΟΣ, Κωνσταντίνος ΧΑΛΙΟΡΗΣ Πλαίσια από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα υπό Ανακυκλιζόμενη Φόρτιση Ενισχυμένα με Χιαστί Ελκυστήρες:Πειραματική και Υπολογιστική Διερεύνηση 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_144.pdf
145 Κωνσταντίνος ΑΣΠΙΩΤΗΣ, Ανδρονίκη ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ, Ευστράτιος ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σωτήριος ΤΣΙΒΙΛΗΣ Αυτο-ίαση τσιμεντοειδών κονιαμάτων και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τους 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_145.pdf
146 Σοφία ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Αθηνά ΣΑΒΒΑ, Νίκη ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ Θλιπτική αντοχή σε κανονικές και υψηλές θερμοκρασίες φωτοδιαπερατού σκυροδέματος με συμβατικά και ανακυκλωμένα αδρανή 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_146.pdf
147 Αθηνά ΣΑΒΒΑ, Νίκη ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ Θλιπτική Αντοχή σε Κανονικές και Υψηλές Θερμοκρασίες και Υδατοαπορροφητικότητα Σκυροδεμάτων με Ανακυκλωμένα Χονδρόκοκκα αδρανή 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_147.pdf
148 Ελισσάβετ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, Κώστας ΧΑΛΙΟΡΗΣ, Αθηνά ΣΑΒΒΑ Μηχανικές Ιδιότητες Σκυροδεμάτων με Ανακυκλωμένα Αδρανή 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_148.pdf
149 Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Παναγιώτης ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Χρίστος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πειραματική Διερεύνηση της Επιρροής Στοιχείων Πλήρωσης σε Πλαίσια Ο/Σ Experimental Investigation of the Influence of Infill Panels to R/C Frames 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_149.pdf
150 Μιχάλης ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, Παναγιώτης ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Πειραματική Διερεύνηση της Επιρροής των Αγκυρίων στη Φέρουσα Ικανότητα Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες Ο/Σ Experimental Investigation of the Influence of Bolts to the Capacity of Strengthened Columns with R/C Jackets 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_150.pdf
151 Ιωάννα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Ελευθέριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μιχαήλ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Έλεγχος υφιστάμενων γεφυρών από σκυρόδεμα 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_151.pdf
152 Εμμανουήλ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Αθανάσιος ΣΤΑΜΟΣ Επιρροή της διαξονικής έντασης στις ανελαστικές ιδιότητες δομικών μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_152.pdf
153 Μαρία ΜΠΑΣΔΕΚΗ, Αργυρώ ΔΡΑΚΑΚΑΚΗ, Χάρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αξιολόγηση Δομικής Επάρκειας Υποστυλώματος Ο/Σ υπό σεισμικά φορτία 5β. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_153.pdf
154 Σωτηρία ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ Μεθοδολογία υπολογισμού καμπυλών σεισμικής τρωτότητας ενισχυμένων γεφυρών και χρήση τους στο σχεδιασμό της μεθόδου ενίσχυσης 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_154.pdf
155 Αθανασία ΘΩΜΟΓΛΟΥ, Θεόδωρος ΡΟΥΣΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Αναλυτική Προσομοίωση με Τρισδιάστατα Πεπερασμένα Στοιχεία της Εντός Επιπέδου Διατμητικής Συμπεριφοράς Άοπλης Φέρουσας Τοιχοποιίας Ενισχυμένης με FRCM 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_155.pdf
156 Εμμανουήλ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα της περιόδου 1959-1984: Περιπτώσεις όπου μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα προσδίδουν επαρκή φέρουσα ικανότητα έναντι τρεχουσών απαιτήσεων αντισεισμικού σχεδιασμού 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_156.pdf
157 Νίκος ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ, Ιωάννα ΠΛΕΣΣΑ, Κατερίνα ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ, Χρήστος ΖΕΡΗΣ, Αντώνιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Χρήστος ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ, Αρετή ΚΑΤΣΟΥΡΑ Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) και η ένταξή του στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων – Μέρος Ι 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_157.pdf
158 Αναξαγόρας ΕΛΕΝΑΣ, Λάζαρος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ιωάννης ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Καμπτική Ενίσχυση Πλακών Οπλισμένου Σκυροδέματος με τη Χρήση Σύνθετων Υλικών 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_158.pdf
159 Αναξαγόρας ΕΛΕΝΑΣ, Κοσμάς ΣΙΔΕΡΗΣ Επισκευή Κατασκευής Οπλισμένου Σκυροδέματος μετά από Έκθεση σε Πυρκαγιά 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_159.pdf
160 Νίκος ΝΑΝΟΣ, Εμμανουήλ ΕΛΕΝΑΣ Επίδραση της Τοπολογίας των Τοιχοπληρώσεων στην Σεισμική Απόκριση Πλαισιακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_160.pdf
161 Άνθος ΙΩΑΝΝΟΥ, Σταυρουλα ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Αντρούλα ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ρογήρος ΙΛΛΑΜΠΑΣ Οριακές Καταστάσεις Συμπεριφοράς (ή Αστοχίας) Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_161.pdf
162 Γεώργιος ΣΙΓΑΡΑΣ, Στέφανος ΣΙΓΑΡΑΣ Η σημασία της επιπεδότητας των βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος. Οι προδιαγραφές επιπεδότητας και οριζοντιότητας, οι μέθοδοι συστηματικού ελέγχου και πιστοποίησης αυτών στις σύγχρονες αποθήκες και κέντρα διανομής. 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_162.pdf
163 Γεώργιος ΣΙΓΑΡΑΣ, Στέφανος ΣΙΓΑΡΑΣ Μέθοδος ποιοτικής αναβάθμισης βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος, μέσω διορθωτικής λείανσης αυτών, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών επιπεδότητας DIN 15185 σε υφιστάμενες αλλά και υπό κατασκευή αποθήκες VNA. 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_163.pdf
164 Περικλής ΣΑΒΒΑ, Κωνσταντίνος ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ, Δημήτρης ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Μιχάλης ΠΕΤΡΟΥ Χρήση μηχανισμού αυτοσυντήρησης με σκοπό το μετριασμό δυσμενών επιπτώσεων σκυροδέτησης και συντήρησης σε υψηλές θερμοκρασίες 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_164.pdf
165 Ολγα ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ, Ιωάννης ΤΕΓΟΣ Μείωση των Σεισμικών Καταπονήσεων και Μετακινήσεων των Γεφυρών Μέσω της Αξιοποίησης των Ακροβάθρων ως Σεισμικών Ανασχετήρων 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_165.pdf
166 Χρυσούλα ΘΕΟΦΑΝΗ, Μαγδαληνή ΚΡΟΚΙΔΑ, Μαρία ΚΑΡΟΓΛΟΥ, Αστέριος ΜΠΑΚΟΛΑΣ, Στέλλα ΚΥΒΕΛΟΥ, Αντωνία ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Βιωσιμότητα των διατηρητέων προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υπολογισμός του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_166.pdf
167 Χρήστος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χριστίνα ΚΑΚΑΕ Σύγκριση Διεθνών μοντέλων σχεδιασμού καμπτικά ενισχυμένων δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερικά επικολλούμενα σύνθετα υλικά 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών από σκυρόδεμα Skyrodema2018_paper_167.pdf
168 Θεοδώρα ΦΑΝΑΡΑΔΕΛΛΗ-ΜΑΡΙΟΛΑ, Θεόδωρος ΡΟΥΣΑΚΗΣ Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος τετραγωνικής διατομής σε αξονικό φορτίο περισφιγμένων με εξωτερική ελαστική ενίσχυση 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση Skyrodema2018_paper_168.pdf
169 Αντωνία ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τσιμέντου και του σκυροδέματος 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_169.pdf
170 Αντωνία Μοροπούλου, Μαρία Αποστολοπούλου, Εμμανουήλ Αλεξάκης, Αικατερίνη Δελέγκου, Κυριάκος Λαμπρόπουλος Πρότυπη Ολοκληρωμένη Μελέτη και Αποτίμηση Ιστορικών Κονιαμάτων και Κονιαμάτων Αποκατάστασης στην κλίμακα του Μνημείου για τη Συμβατή, Επιτελεστική και Αειφόρο Αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα 11α. Παρουσίαση Προτύπων Έργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους - Χαρακτηριστικά/Υποδειγματικά Εργα Skyrodema2018_paper_170.pdf
171 Μαρία ΔΟΥΒΙΚΑ, Αθανασία ΣΚΕΝΤΟΥ, Μαρία ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντωνία ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Παναγιώτης ΑΣΤΕΡΗΣ Αξιολόγηση Σεισμικής Τρωτότητας Κατασκευών από Τοιχοποιία 8. Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα Skyrodema2018_paper_171.pdf
172 Μαρία ΔΟΥΒΙΚΑ, Κύπρος ΠΛΑΚΟΥΤΑΣ, Μιλτιάδης ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος ΡΕΠΑΠΗΣ, Γεώργιος ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Παναγιώτης ΑΣΤΕΡΗΣ Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Δοκών Σκυροδέματος με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_172.pdf
173 Αθανασία ΣΚΕΝΤΟΥ, Νικόλαος ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Μαρία ΔΟΥΒΙΚΑ, Ελισάβετ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ, Κωνσταντίνος ΡΕΠΑΠΗΣ, Βασίλειος ΜΩΚΟΣ, Παναγιώτης ΑΣΤΕΡΗΣ Εκτίμηση της Θλιπτικής Αντοχής του Σκυροδέματος με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 9α. Έρευνα και Καινοτομία στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου Skyrodema2018_paper_173.pdf
174 Άλκης ΦΩΤΟΣ, Φίλιππος ΦΩΣΚΟΛΟΣ, Κωνσταντίνος ΡΕΠΑΠΗΣ, Παναγιώτης ΑΣΤΕΡΗΣ Ανελαστική Απόκριση Τοιχοπληρωμένων Κτιρίων Ω.Σ. με Ανοίγματα 3. Αντισεισμικός σχεδιασμός Skyrodema2018_paper_174.pdf
175 Σταμάτης ΤΣΙΜΑΣ Εκφάνσεις αειφορίας σε τσιμέντο και σκυρόδεμα με ορίζοντα το 2050 5α. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον Skyrodema2018_paper_175.pdf
176 Νίκος ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ, Ιωάννα ΠΛΕΣΣΑ, Κατερίνα ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ, Χρήστος ΖΕΡΗΣ, Αντώνιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Χρήστος ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ, Αρετή ΚΑΤΣΟΥΡΑ Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) και η ένταξή του στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων – Μέρος ΙI 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_176.pdf
177 Αντώνιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Χρήστος ΖΕΡΗΣ, Νικόλαος ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, Χρήστος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Νίκος ΖΥΓΟΥΡΗΣ, Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, Κορίνα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γεώργιος ΠΙΤΤΟΣ, Ιωάννης ΣΦΗΚΑΣ, Νικόλαος ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ, Στυλιανή ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ Συνοπτική Παρουσίαση Τεχνικών Οδηγιών ΤΟ1-ΤΟ8 Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΣΠΜΕ - Μέρος II 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας Skyrodema2018_paper_177.pdf