ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

 

Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης.

Το ΕΤΣ του ΤΕΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος (National Member Group) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (FIB).

Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
 • Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός, έλεγχος και αποκατάσταση
 • Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα
  – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον
  – Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα
 • Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
 • Προκατασκευή – Σύμμεικτες κατασκευές
 • Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από τοιχοποιία
 • Έρευνα και Καινοτομία
  – Στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου
  – Στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος
  – Στα ειδικά Σκυροδέματα
  – Στα Σύνθετα και Προηγμένα Υλικά και
 • Πρότυπα – Κανονισμοί – Οδηγίες – Έλεγχος Ποιότητας
 • Παρουσίαση Προτύπων Εργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους
  – Χαρακτηριστικά – Υποδειγματικά Εργα
  – Ειδικά Εργα

 Προεδρείο του Συνεδρίου

Αντωνία Μοροπούλου, Ευάγγελος Μακρυκώστας, Χρήστος Ζέρης

Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από:

εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
την κ. Αντωνία Μοροπουλου, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,
τον κ. Γιάννη Κυριακόπουλο, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ, τ. Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,
τον κ Θεόδωρο Δραγκιώτη, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, πρώην Γεν.Γραμματέα Δ.Ε.ΤΕΕ,
τον κ. Ευάγγελο Μακρυκώστα, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος.

την Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος κ.κ.:
Ειρήνη Μαργαρίτα Κανιτάκη, Αντιπρόεδρο ΕΤΣ,
Λεωνίδα Παλίλη, Γραμματέα ΕΤΣ,
Πλούταρχο Γιαννόπουλο,  Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ,
Κωνσταντίνο Κιάμο, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ,
Νικόλαο  Κατσιώτη, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ,
Χάρη Αποστολόπουλο, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ,
Γεώργιο Σιγαρά, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ,
Αλέκα Πρέζα, πρώην Πρόεδρο ΕΤΣ.

Εκ μέρους  του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου:
τον κ. Χρήστο Ζέρη, Αν. Καθ. ΕΜΠ

Εκ μέρους του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ):
τον κ. Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ

Εκ μέρους του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:
τον  Δρ. Βασίλειο Μπαρδάκη, Πρόεδρο ΣΠΜΕ

Εκ μέρους  της Ελληνικής Εταιρείας μη Καταστροφικών Ελέγχων:
τον κ. Ιωάννη Πρασιανάκη, Πρόεδρο ΕΛΕΜΚΕ

Εκ μέρους του ΕΛΟΤ:
τον κ. Θόδωρο Πάνου Δ/ντή Τυποποίησης

Από την Βιομηχανία Τσιμέντου τους:
Φωκίωνα Τασούλα, Διευθυντή Τεχνικής Διεύθυνσης του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»,
Β. Καλοϊδά,  Lafarge ΑΓΕΤ Ηρακλής ΑΕ

Και τους κκ:
Νίκο Ζυγούρη, τ. Πρόεδρο  ΣΠΜΕ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,
Νίκο Μαλακάτα, Δ/ντή ΚΕΔΕ, Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Νίκο Μαρσέλλο, Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του Κανονισμού Σκυροδέματος,
Αντώνη Σακελλαρίου, πρώην Τομεάρχη Εργαστηρίων Δομικών Έργων του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ).

Τιμητικό Προεδρείο Επιστημονικής Επιτροπής

Θ.  Τάσσιος και  Γ.Πενέλης.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους κκ:

Ι. Αβραμίδη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Α. Αθανατοπούλου-Κυριακού, Καθ .ΑΠΘ
Σ. Αναγνωστόπουλο, ομ. Καθ. Αν. Καθ. ΠΣΠΠ
Χ. Αποστολόπουλο, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, Αν. Καθ. ΠΣΠΠ
Π. Αστερή,  Αν. Καθ. Τμ. Πολ. Μηχ. ΑΣΠΑΙΤΕ
Ε. Βιντζηλαίου, Καθ. ΕΜΠ
Γ. Βλάχο, Α.Μ. ΕΕΠ. ΕΜΠ
Μ. Βουγιούκα, Λέκτορα ΕΜΠ
Π. Γιαννόπουλο, Αν. Καθ. ΕΜΠ, ΕΕ ΕΤΣ
Σ. Γκαβέλα,  Χ.Μ ΕΜΠ, Μέλος ΕΕΕ-ΥΠ ΤΕΕ
Ι. Δουδούμη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Σ. Δρίτσο, Καθ. ΠΣΠΠ
Α. Ελένα,  Καθ. ΔΠΘ
Χ. Ζέρη, Αν. Καθ. ΕΜΠ
Ε. Θεοτοκόγλου, Καθ. ΕΜΠ
Χ. Ιγνατάκη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Γ. Ιωάννου, Αν. Καθ. Παν. Κύπρου
Β. Καλοϊδά,  Lafarge ΑΓΕΤ Ηρακλής ΑΕ
Ε. Κανιτάκη, Επιστημονική Συνεργάτη ΕΜΠ, Αντιπρόεδρο ΕΕ ΕΤΣ
Α. Κάππο, Καθ. ΑΠΘ
Μ. Καραβεζύρογλου, τ. Καθ. ΑΠΘ
Χ. Καραγιάννη, Καθ. ΔΠΘ
Α. Καραμπέρη, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ
Α. Καραμπίνη, Καθ. ΔΠΘ
Φ. Καραντώνη, Eπίκ. Καθηγήτρια, ΠΣΠΠ
Π. Καρύδη, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Μ. Κατσιώτη, Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Μ. Καττή, Αν. Καθ. ΕΜΠ
Στ. Κόλλια, τ. Αν. Καθηγητή ΕΜΠ
Ν. Κουλουμπή, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Μ. Κώνστα, Καθ. ΔΠΘ
Μ. Κωτσοβό, τ. Καθ. ΕΜΠ
Κ. Λαμπρόπουλο, ΕΔΙΠ  ΕΜΠ
Σ. Λαμπρόπουλο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ
Α. Λιώλιο, τ. Καθ. ΔΠΘ,
Μ. Λοϊζίδου – Μαλαμή, Καθ. ΕΜΠ
Ε. Μακρυκώστα, Πρόεδρο ΕΕ ΕΤΣ
Ν. Μαλακάτα, Δ/ντή ΚΕΔΕ, Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γ. Μάνο, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Α.Μαστοράκη, ΜΜΜ, εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ
Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ
Χ. Μουζάκη, Επ. Καθ. ΕΜΠ
Ε. Μπαδογιάννη, Επ. Καθ. ΕΜΠ
Α. Μπακόλα- Καραγιάννη, Επ. Καθ. ΕΜΠ.
Ε. Μυστακίδη, Καθ. Παν .Θεσσαλίας
Αικ. Μπαλτζοπούλου,  Eπίκ. Καθ. ΔΠΘ
Γ. Μπατή, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Μ. Μπεάζη – Κατσιώτη, Καθ. ΕΜΠ
Δ.Μπέσκο, ομ. Καθ.Παν.Πατρών
Ε. Μπούσια, Καθ. ΠΣΠΠ
Μ. Μωρέτη, Επ. Καθ. ΕΜΠ
Γρ. Νικήτα, Προϊστάμενο Marketing του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Ν. Οικονόμου, Καθ. ΑΠΘ
Χ. Οικονόμου, τέως Καθ. ΔΠΘ
Γ. Πανέτσο, Α.Μ. Καθ. ΠΣΠΠ,
Β. Πανοσκάλτση, Καθ. ΔΠΘ
Σ. Πανταζοπούλου, Καθ. ΔΠΘ
E. Πανταλέων, ομ. Καθ.ΕΜΠ
Ι.-Π. Παντουβάκη, Καθ. ΕΜΠ
Α. Παπαγεωργίου, Καθ. ΠΣΠΠ
Ι. Παπαγιάννη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Ε. Παπαδάκη, Καθ. ΠΣΠΠ
Π. Παπαδόπουλο, Καθ. Παν. Frederic
Κ. Παπανικολάου, τ. Αν. Καθ ΑΠΘ
Κ. Παπανικολάου, Επικ. Καθ. ΠΣΠΠ
Ε. Παυλοπούλου,  ΕΤΕΠ ΕΜΠ
Γ. Πενέλη, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.
Φ. Περδικάρη, Καθ. Παν. Θεσσαλίας
Μ. Πέτρου, Καθ. Παν. Κύπρου
Θ. Ρουσάκη, Επ.Καθ.ΔΠΘ
Α. Σάββα, Αν. Καθ. ΔΠΘ.
Α. Σακελλαρίου, πρώην Τομεάρχη Εργαστηρίων Δομικών Έργων του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ)
Α. Σέξτο, Αν. Καθ. ΑΠΘ,
Κ. Σίδερη, Καθ. ΔΠΘ
Κ. Σπυράκο, Καθ. ΕΜΠ
Μ. Στεφανίδου, Αν.Καθ. ΑΠΘ
Κ. Στυλιανίδη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Κ. Συρμακέζη, τ. Καθ. ΕΜΠ
Θ. Τάσιο, ομότ. Καθ. ΕΜΠ
Ι. Τέγο, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Εμ. Τζαννή, Προϊστάμενο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Δ. Τουλιάτο, ΕΔΠ  ΕΜΠ
Κ. Τρέζο, Αν. Καθ. ΕΜΠ
Αθ. Τριανταφύλλου, Καθ. ΠΣΠΠ
Δ. Τσαματσούλη, Εκπρόσωπο Τσιμέντων Χάλυψ
Σ. Τσιβιλή, Καθ. ΕΜΠ
Στ. Τσίμα, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Σ. Τσουκαντά, τ. Επ. Καθ. ΕΜΠ
Α. Δ. Τσώνο, Καθ. ΑΠΘ
Μ. Φαββατά,  Επ. Καθ. ΔΠΘ
Μ. Φαρδή, τ. Καθ. Παν Πατρών
Κ. Χαριτίδη, Καθ. ΕΜΠ.
Κ. Χαλιορή, Αν. Καθ. ΔΠΘ
Μ. Χανιωτάκη, Διευθυντή Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Μ. Χρονόπουλο, ΕΔΠ  ΕΜΠ
Ι. Ψυχάρη, Καθ. ΕΜΠ

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η Καθ. ΕΜΠ κ. Αντωνία Μοροπούλου, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.