Επικοινωνία:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Διεύθυνση Θεμάτων Ε.Ε. & Διεθνών Σχέσεων – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
τηλ.: 210 3291 345, -351, -364
email: skyrodema@central.tee.gr

Χώρος διεξαγωγής συνεδρίου:
Ίδρυμα Ευγενίδου
Λ. Συγγρού 387 – 175 64 Παλ. Φάληρο
(Είσοδος από Συγγρού)