Σημαντικές ημερομηνίες για το συνέδριο πλησιάζουν:

 • Τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων εισηγήσεων 24 Ιανουαρίου 2018.
 • Εγγραφή με μειωμένη τιμή έως 31 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

tee-etslogo
emplogo
eteklogoweb

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
 • Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός, έλεγχος και αποκατάσταση
 • Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα
  – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον
  – Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα
 • Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
 • Προκατασκευή – Σύμμεικτες κατασκευές

 • Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από τοιχοποιία
 • Έρευνα και Καινοτομία
  – Στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου
  – Στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος
  – Στα ειδικά Σκυροδέματα
  – Στα Σύνθετα και Προηγμένα Υλικά και
 • Πρότυπα – Κανονισμοί – Οδηγίες – Έλεγχος Ποιότητας
 • Παρουσίαση Προτύπων Εργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους
  – Χαρακτηριστικά – Υποδειγματικά Εργα
  – Ειδικά Εργα

ΧΟΡΗΓΟΙ

marmoline-web
PENETRON_web
sponsors-isomat
sponsors-domylco2
ace-hellas-logoSK
sintecno_logo-center
sponsorth
sponsorth